PREČO A AKO PODPORIŤ OBNOVU A VÝSTAVBU BUDOV V RÁMCI OPATRENÍ NA OŽIVENIE EKONOMIKY

28.04.2020

Ekonomické dopady v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa výrazne dotknú drvivej väčšiny subjektov pôsobiacich v stavebníctve. Útlm stavebnej produkcie bude spôsobený znížením investorskej dôvery. Rozbehnuté projekty sa dokončujú, no nové sa nebudú tvoriť ľahko. Stavebníctvo bude pritom potrebovať väčšiu pomoc, než iné sektory ekonomiky. Podpora kvalitnej výstavby a obnovy budov má však potenciál zmierniť pád stavebníctva a zároveň oživiť ekonomiku viac, než iné odvetvia. Stimulácia lokálnej ekonomiky, prostredníctvom investícií do výstavby a obnovy budov, je efektívnym nástrojom na prekonanie ekonomickej krízy. Je to sektor, ktorý nám vie pomôcť urobiť zo Slovenska modernú a prosperujúcu krajinu.

Až porazíme pandémiu, budeme potrebovať silné a udržateľné opatrenia na obnovu nášho hospodárstva. Rozsiahle investície do renovácie budov a výstavby nájomných bytov na Slovensku by mali byť ústredným bodom programu potrebného na stimulovanie ekonomiky. Aké kroky by mala vláda urobiť popisujeme v našich odporúčaniach.

Stiahnuť dokumenty: