3 FAKTORY ÚSPECHU: DOSTATOČNÉ ZDROJE, NAČASOVANIE A IMPLEMENTÁCIA

Národný integrovaný a reformný plán – zhodnotenie z pohľadu výstavby a obnovy budov

6.10.2020

Národný integrovaný a reformný plán (NIRP) odzrkadľuje hlavné výzvy a problémy, na ktoré nás dlhodobo upozorňuje Európska komisia v rámci Európskeho semestra. Máme historickú príležitosť adresovať systémové problémy, ktoré si ako krajina dlhodobo nevieme vyriešiť, aj keď o nich vieme, že sú problémom. O konkrétnych investíciách a reformách, ktoré sa budú financovať z európskeho fondu obnovy prostredníctvom tzv. Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti však stále nie je rozhodnuté. Prečo by jeho súčasťou mala byť energetická efektívnosť a obnova budov? Aké míľniky a ciele si plán stanovuje najneskôr do roku 2026 v oblasti budov? V čom má plán ešte rezervy a aké sú možné riziká pri napĺňaní plánu? Čo považujeme za kľúčové pre efektívne využitie celého potenciálu v sektore budov?

Stiahnuť dokumenty: