VÝSTAVBA KVALITNÝCH A ENERGETICKY EFEKTÍVNYCH NÁJOMNÝCH BYTOV NEMUSÍ BYŤ SCIFI

30.04.2020

Slovensko výrazne zaostáva v podiele nájomných bytov v našom bytovom fonde oproti ostatným členským štátom EÚ. Na nedostatočne rozvinutý trh s nájomným bývaním neupozorňujú len vládne analýzy a neziskové organizácie ale aj posledná správa o Slovensku spracovaná Európskou komisiou. Nájomné bývanie bolo jednou z dôležitých témou kampane volieb do NRSR 2020. No potrebe riešiť nedostatok dostupného bývania na Slovensku formou významnej podpory rozvoja nájomného bývania sa dnes zhodujú všetky vládne strany.

V analýze postojoch politických strán, ktorú spracovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku na otázku, či by mal štát klásť požiadavky na energetickú efektívnosť nájomných bytov, vrátane prípadu, ak by sa znížila rýchlosť výstavby a/ alebo zvýšila cena, odpovedali kladne všetky strany, ktoré dotazník vyplnili.

Tento dokument ponúka niekoľko pozitívnych príkladov zo zahraničia, ktoré dokazujú že politika nájomného bývania, ktorá kladie dôraz na vysoký energetický štandard nájomných bytových domov je efektívnym nástrojom na zabezpečenie kvalitného bývania pre ľudí a má pozitívny dopad na spoločnosť.

Stiahnuť dokumenty: