Sektor budov ako kľúčový prvok v znižovaní závislosti na ruskom plyne

08.04.2022

Konflikt na Ukrajine a realita na trhu s energiami nám ukázala potrebu radikálneho zvýšenia energetickej nezávislosti Európy od ruských energetických komodít, predovšetkým na ruskom plyne. Podiel ruského plynu v Európskej únii tvorí vyše 45 percent. Slovenská republika patrí medzi členské štáty s najväčšou závislosťou na ruskom plyne (až 85 percent). Nadmerná závislosť Slovenska od ruského plynu sa v súčasnosti stala ešte závažnejším bezpečnostným rizikom, než bola doposiaľ.

Z tohto dôvodu predstavila Európska komisia plán s názvom REPowerEU, ktorej cieľom je znížiť dopyt EÚ po ruskom plyne o dve tretiny do konca roka 2022 a zabezpečiť nezávislosť Európy od ruských fosílnych palív v dostatočnom predstihu pred rokom 2030. Jasné plány na ukončení závislosti na ruskom plyne už ohlásilo Nemecko, Poľsko či Taliansko. Okamžitou výzvou Slovenskej republiky je znížiť dovoz ruských fosílnych palív do konca roku 2022 v súlade so spoločným cieľom EÚ (pokles dovozu ruského plynu do EÚ o dve tretiny), a zároveň definitívne ukončiť závislosť na ruskom plyne do konca roka 2026, ktorý ako realistický označil na marcovom summite EÚ premiér SR E. Heger.

Vláda SR by mala predstaviť balíky potrebných opatrení v podobe dvoch akčných plánov. Zníženie spotreby plynu pomocou opatrení v sektore budov by mala tvoriť dôležitú časť v oboch z nich. V tomto dokumente ponúkame konkrétne opatrenia pre oba časové horizonty.

Stiahnuť dokumenty: