ROZVOJ NÁJOMNÉHO BÝVANIA

28.05.2018

Na Slovensku de facto neexistuje cenovo dostupné nájomné bývanie v mestských a prímestských oblastiach (kde je alebo rastie dopyt po práci), čo predstavuje zásadnú prekážku mobility pracovnej sily. Slovensko potrebuje razantne zvýšiť podiel cenovo dostupného, ale v zásade komerčného nájomného bývania, teda nájomných bytov, ktoré sú dostupné bez ohľadu na príjmovú či sociálnu situáciu nájomcu. Súčasný stav ukazuje, že trhové mechanizmy rozvoj komerčného nájomného bývania neprinesú. Podpora bude efektívna a úspešná vtedy, ak pomôže vytvoriť dopyt po nájomnom bývaní a vhodné investičné prostredie. Publikácia popisuje stratégiu na dosiahnutie želaného stavu a jej vplyv na verejné financie.

Stiahnuť dokumenty: