Revízia Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) – Zhrnutie záverov z okrúhlych stolov

Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku zorganizovali štyri okrúhle stoly za účasti desiatok stakeholderov a odbornej verejnosti. Témy okrúhlych stolov odzrkadľovali štyri opatrenia (návrhy politík v revízii smernice), ktoré považuje BPB za najprínosnejšie pre Slovensko:


1) Minimálne energetické štandardy pre budovy (MEPS) a Databáza budov
2) Národný plán obnovy budov
3) Pasporty obnovy budov a digitálne denníky budov
4) Budovy s nulovými emisiami a zabudovaný uhlík

Dokument obsahuje zhrnutie záverov z okrúhlych stolov, ktoré vyplynuli z diskusií, popisuje a vysvetľuje kontext jednotlivých politík (opatrení a sumarizuje diskutované bariéry pri implementácií a odporúčania.

Stiahnuť dokumenty: Zhrnutie záverov z okrúhlych stolov