Postoje politických strán k energetickým a klimatickým témam

10.02.2020

Slovensko je jedným zo štátov, ktoré sa prihlásili k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a viaceré politické strany považujú ochranu životného prostredia a boj s klimatickou zmenou za jednu zo svojich priorít v kampani vo voľbách do NRSR 2020. Cieľom tejto analýzy je pozrieť sa na to, ako sa politické strany plánujú vysporiadať s problémom klimatickej zmeny v nadchádzajúcom volebnom období. Práve energetika je kľúčovým sektorom na ceste k znižovaniu emisií, a preto sme smerovali náš výskumný záujem práve týmto smerom. Zaujíma nás preto, aké problémy považujú v tomto sektore za kľúčové? Aké opatrenia na ich riešenie navrhujú? A ako sa celkovo vysporiadajú s problémom klimatickej zmeny?

Stiahnuť dokumenty: