PODPORA KVALITY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA BUDOV PROSTREDNÍCTVOM VEREJNÝCH POLITÍK

12.02.2021

Hlavnou funkciou každej budovy je vytvoriť bezpečné a komfortné prostredie pre svojich užívateľov, v ktorom sa vzdelávajú, pracujú, trávia svoj voľný čas alebo sa liečia. Dnes ľudia trávia viac ako 90 percent času v uzavretých miestnostiach. Kvalita vnútorného prostredia preto hrá významnú úlohu z hľadiska zdravia a produktivity. Doposiaľ však verejné politiky nevenovali problematike zabezpečenia kvalitného a zdravého vnútorného prostredia budovy žiaducu pozornosť a sústredili sa prevažne na energetickú a environmentálnu stránku budovy. Problematické postavenie kvality vnútorného prostredia (KVP) vo verejných politikách ilustruje práve porovnanie s energetickou hospodárnosťou budov (EHB). Pre hodnotenie a komunikáciu úrovne EHB existuje proces energetickej certifikácie, ktorá je povinnou prílohou kolaudačného konania. Viaceré verejné podporné programy a dotačné nástroje ukladajú v súvislosti s EHB špecifické požiadavky. KVP však nie je predmetom podporných programov a neexistuje ani systém hodnotenia a jednoduchej komunikácie úrovne KVP. Je zrejmé, že požiadavky na tieto parametre budov sú definované v technických normách a vyhláškach, ale je rovnako zrejmé, že ich splnenie sa nekontroluje a častokrát ignoruje.

Tento dokument je prvým pozičným dokumentom platformy Budovy pre budúcnosť k problematike KVP, ktorý sumarizuje problémy pri jej zabezpečovaní na Slovensku a navrhuje základné odporúčania pre verejné politiky.

Stiahnuť dokumenty: