Obnova rodinných domov – výsledky prieskumu

05.02.2020

Na Slovensku je postavených viac ako jeden milión rodinných domov a viac ako polovica ľudí na Slovensku žije práve v nich. Tvoria teda dôležitú súčasť našej spoločnosti a výrazne prispievajú ku kvalite života našich občanov. Prevažná časť z nich bola bola postavená pred 40-timi rokmi a obnovou (aspoň čiastočnou) prešla zatiaľ menej ako polovica. Potenciál na zvýšenie kvality bývania veľkej časti našich občanov prostredníctvom kvalitnej obnovy rodinných domov je teda naozaj obrovský. V súčasnosti je pri obnovách rodinných domov veľkým nedostatkom samotná kvalita obnovy. Realizuje sa väčšinou bez odborného prístupu, dostatočne sa nerieši tepelná ochrana, šetrí sa na materiáloch a používajú sa často nevhodné stavebné výrobky. Cestu k zvyšovaniu kvality obnovy rodinných domov môžeme hľadať aj pomocou toho, ako vnímajú proces obnovy samotní vlastníci rodinných domov. Na veľa otázok ohľadom ich prístupu k obnove odpovedá prieskum, ktorý si nechala vypracovať platforma Budovy pre budúcnosť a zistenia popisujú nasledujúce časti. Prieskum robila agentúra Focus medzi 504 respondentmi na začiatku roka 2020 medzi obyvateľmi Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského kraja, ktorí žijú v rodinných domoch starších ako 10 rokov

Aká časť Slovákov plánuje v najbližších dvoch rokoch realizovať nejaký typ obnovy na svojom rodinnom dome? Aké sú najčastejšie motivácie pre obnovu? Ktoré časti domu plánujú renovovať a koľko na to plánujú zo svojich peňaženiek vynaložiť? Odpovede na tieto, aj ďalšie otázky, získala platforma Budovy pre budúcnosť v rámci veľkého prieskumu medzi vlastníkmi rodinných domov.

Stiahnuť dokumenty: