OBNOVA BUDOV A PROBLÉM SMOGU

14.05.2018

Neefektívne budovy a vykurovanie tuhým palivom zhoršujú smogové situácie, tie ničia zdravie a obmedzujú produktivitu. Smog sa stal v ostatných rokoch viditeľnejším problémom (napr. SHMÚ je zo zákona povinné varovať pred smogom). Vláda zvažuje zriadenie tzv. kotlíkových dotácií – ich realizácia by však zamkla značnú časť trhu pred prípadnou obnovou budov a viedla by iba k čiastočnému zlepšeniu situácie s ovzduším, ale vôbec by neriešila otázku prevádzkových nákladov bývania a kvality vnútorného prostredia. Nízke príjmy v smogových regiónoch sú objektívnou prekážkou riešenia, preto je potrebný podporný program pre obnovu domov zameraný zároveň na redukciu problému so smogom. Účelom štúdie je navrhnúť optimálne riešenie znižovania emisií z vykurovania tuhými palivami v smogových regiónoch SR.

Stiahnuť dokumenty: