OBNOVA BUDOV A PODPORA NÁJOMNÉHO BÝVANIA AKO EFEKTÍVNY NÁSTROJ NA NAŠTARTOVANIE EKONOMIKY PO PANDÉMII

01.04.2020

Európa, svet a rovnako tak Slovensko dnes prechádza najhlbšou krízou od druhej svetovej vojny. Dnes sú potrebné rýchle a rázne opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť zamestnávateľom výpadky tržieb a ochrániť ľudí pred stratou svojho pracovného miesta. Toto sú správne krátkodobé rozhodnutia na zmiernenie hospodárskych a sociálnych ťažkostí, ktoré mnohí zažívajú.

Musíme však začať myslieť aj na to, čo bude potom až sa vysporiadame s pandémiou. Musíme začať uvažovať aj o strednodobých opatreniach, ktoré dokážu opäť naštartovať našu ekonomiku a majú trvalý vplyv na naše hospodárstvo a spoločnosť. Dobre navrhnuté opatrenia na oživenie ekonomiky by sa nemali zameriavať na predkrízový ekonomický model, ale mali by využívať príležitosť pre zavádzanie opatrení, ktoré nám pomôžu riešiť taktiež problémy v oblasti klímy a bývania. Stimulačné plány by mali obsahovať zmysluplné a udržateľné opatrenia a mali by využiť jasné príležitosti na vytváranie pracovných miest a zároveň urýchliť prechod na čistejšiu energiu. Jednou z oblastí, ktorá splňuje takéto predpoklady je kvalitná obnova energeticky nehospodárnych budov. Investície do obnovy našich budov by mali veľa pozitívnych aspektov z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska.

Stiahnuť dokumenty: