Návrh investícií a reforiem v kapitole REPowerEU (Pozičný dokument BPB)

Lídri Európskej Únie sa v marci 2022 na zasadnutí Európskej rady dohodli na čo najskoršom ukončení závislosti Európy od dovozu energie z Ruskej federácie. Následne vyzvali Európsku komisiu (EK) na urýchlené predloženie plánu, ktorého cieľom má byť rýchle zníženie našej závislosti od ruských fosílnych palív, a to urýchlením prechodu na čistú energiu a spojením síl s cieľom dosiahnuť odolnejší energetický systém a skutočnú energetickú úniu.

Európska komisia predstavila v máji 2022 plán REPowerEU, ktorým predkladá v nadväznosti na balík návrhov Fit-for-55 ďalší súbor opatrení zameraný na dosiahnutie odklonu od ruských palív. Návrh EK sa opiera o tri hlavné oblasti, ktorými je šetrenie energiou, diverzifikácia dodávok a nahradenie fosílnych palív urýchleným prechodom Európy na čistú energiu. 

REPowerEU dáva hlavný dôraz na úsporu energií ako na najrýchlejšie dostupné a najlacnejšie riešenie. EK zároveň poukazuje na možnosti a potrebu úspory energie práve prostredníctvom investícií a reforiem v sektore budov. Z tohto dôvodu prinášame návrh súboru investícií a reforiem, ktoré považujeme za vhodné pre novú kapitolu REPowerEU, a zároveň výrazne prínosné pre plnenie daného spoločného cieľa.

Stiahnuť dokumenty: