METODICKÁ PRÍRUČKA – ZABEZPEČENIE KVALITY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA PRI VÝSTAVBE A OBNOVE ŠKOLSKÝCH BUDOV

25.11.2021

Metodická príručka obsahuje základné informácie pre správny návrh projektov novostavieb alebo obnov školských budov, s cieľom zabezpečenia hygienicky zdravého a kvalitného vnútorného prostredia (KVP) s dôrazom na učebne.

Príručka môže zároveň slúžiť pre účely hodnotenia a posudzovania projektov novostavieb alebo obnov školských budov z hľadiska KVP a môže plniť funkciou metodickej pomôcky pri nastavovaní požiadaviek v rámci verejných investícií a schém verejnej podpory. Je určená sprostredkovateľom verejnej podpory, samotným prijímateľom podpory, verejným obstarávateľom, ako aj zriaďovateľom škôl a škôlok. Metodická príručka umožňuje posúdiť a hodnotiť parametre kvality vnútorného prostredia školských budov v rámci štyroch aspektov KVP, ktorými sú kvalita vnútorného vzduchu, tepelná pohoda, akustický komfort a svetelný komfort.

Stiahnuť dokumenty: