Kritériá kvalitnej a udržateľnej budovy, ktoré sa oplatí dodržať pri podpore projektov financovaných verejnými prostriedkami

20.09.2022

Cieľom investícií v Pláne obnovy a odolnosti je oživenie ekonomík členských krajín EÚ a podpora zelenej a digitálnej transformácie v súlade s cieľmi a princípmi Európskej zelenej dohody. Investície do výstavby a obnovy kvalitných, udržateľných a energeticky efektívnych budov sú jedným z najefektívnejších nástrojov plnenia oboch cieľov.


Slovenský Plán obnovy a odolnosti ako aj nové eurofondy počítajú s rozsiahlymi investíciami na obnovu a výstavbu budov na Slovensku, ktoré pomôžu významne stimulovať lokálnu ekonomiku naprieč krajinou. Je však dôležité zabezpečiť, aby tieto investície podporovali takú obnovu a výstavbu, ktorej cieľom sú kvalitné, udržateľné a energeticky efektívne budovy. Preto považujeme za dôležité, aby požiadavky v jednotlivých výzvach rešpektovali a podporovali súlad s nasledujúcimi zásadami.

Stiahnuť dokumenty: