5 KROKOV K MODERNÝM BUDOVÁM NA SLOVENSKU

11.10.2018

Budovy sú strategickou infraštruktúrou krajiny. Poskytujú potrebný priestor pre bývanie, prácu, podnikanie, vzdelávanie, liečbu či oddych a ďalšie činnosti, ktoré sú základom fungovania spoločnosti a ekonomickej výkonnosti krajiny. Svojou kvalitou budovy ovplyvňujú produktivitu ľudí a ich zdravie. Trávime v nich až 90 % času, spotrebúvajú 40 % všetkej energie, preto majú enormný vplyv na človeka, životné prostredia aj ekonomiku. Aj keď sú budovy prevažne súkromným vlastníctvom, ich významný vplyv na fungovanie celej spoločnosti je dôvodom, prečo je kvalita obnovy a výstavby budov verejným záujmom. Ako strategická infraštruktúra krajiny si budovy zaslúžia rovnakú pozornosť vlády a odborníkov, ktorí tvoria verejné politiky ako výstavba diaľnic, energetických zdrojov, dôchodkový systém či vzdelávanie.

Moderné Slovensko potrebuje moderné budovy. Moderné budovy potrebujú moderné politiky. Sme presvedčení, že Slovensko dokáže zaviesť a realizovať verejné politiky potrebné na to, aby obnova a výstavba budov urobili zásadný krok vpred. Našich 5 krokov ukazuje základné princípy transformácie verejných politík. Cieľom tejto transformácie je, aby budovy poskytovali kvalitatívne lepšie prostredie pri nízkych prevádzkových nákladoch a skutočne prispeli k prosperite a bezpečnosti Slovenska a zdravému a kvalitnému životu jeho obyvateľov.

Stiahnuť dokumenty: