Seminár: Naštartovanie ekoinovácií v praxi 18.03.2019