Investovanie do renovácie kancelárií, škôl a nemocníc by podľa novej štúdie mohlo výrazne zlepšiť zdravie, pohodu a produktivitu európskych občanov.

Výsledkom štúdie je zistenie, že v prípade renovácie kancelárskej budovy, ktorá sa uskutočňuje s ohľadom na človeka je možné zvýšiť produktivitu zamestnancov až o 12 percent. V európskom meradle sa zvýšená produktivita rovná 500 miliardám EUR.

V školách s optimálnou vnútornou klímou dosiahnu študenti rovnaké výsledky o dva týždne rýchlejšie. Výkonnosť študentov by sa mohla zlepšiť o 2 až 8% pri optimálnej teplote, osvetlení, úrovni hluku a kvalite ovzdušia. Získaný čas môže byť použitý na mimoškolské aktivity alebo na ďalšie vzdelávanie.

Okrem toho môže byť doba zotavenia nemocničných pacientov v priemere znížená o 10% kvôli zlepšeniu kvality vnútorného prostredia a 11% v prípade, že sa poskytuje optimálne osvetlenie. Priemerná dĺžka pobytu v nemocniciach (v súčasnosti viac ako týždeň) môže byť znížená o približne jeden deň, čo má za následok spoločenský prínos takmer 50 miliárd EUR, tvrdí BPIE.

Štúdia vychádza z preskúmania viac ako 400 článkov, desiatok prípadových štúdií a odborných rozhovorov zameraných na zdravie, blahobyt a produktivitu v budovách.

Existuje dostatok dôkazov, ktoré ukazujú, že budovy majú vplyv na naše zdravie, blahobyt a produktivitu. Musíme preformulovať, ako premýšľame o návrhu, prevádzke, renovácii a investovaní do budov, píše BPIE. Široké zosúladenie programov v oblasti životného prostredia a zdravia predstavuje príležitosť investovať do zlepšovania kvality života všetkých Európanov spolu so zlepšením hospodárnosti budov.

Zhrnutie štúdie na stiahnutie

Menu